Jdi na obsah Jdi na menu
 

Socha sv. Jana Nepomuckého v Třebíči

Socha sv. Jana Nepomuckého v Třebíči - Kanciborek

 

Na třebíčském Kanciborku se poněkud netypicky, ale za to již nedohledatelně dlouho nachází socha sv. Jana Nepomuckého. Je to jedna z pěti soch tohoto světce, která se nachází v Třebíči na veřejně přístupném místě.  Přesto je nejzáhadnější z nich. Nikdo totiž dnes již neví, kdy a od kdy sem byla přemístěna, ani pamětníci ani historické prameny.

Sochy sv. Jana Nepomuckého se vždy stavěly u mostů přes řeku.  Pokud se v pozdějších dobách tyto mosty opravovaly či cesty přes mosty rozšiřovaly a na tyto sochy již nebylo místo, obvykle se přemístily ke kostelům, druhořadě do parků či jiná vhodná místa.

V Třebíči jsou v podstatě dva historické mosty, které tu stávaly v různých podobách i před staletími a to Podklášterský (dříve zvaný Masarykův), kde socha sv. Jana Nepomuckého dodnes je a Smetanův most, kde není.  Ale kousek (100 metrů) od něj je socha sv. Jana Nepomuckého pod schodištěm do kostela Proměnění Páně, a ta je právě dříve přemístěnou sochu od tohoto Smetanova mostu. Stála u něj už v době, kdy byl most pouze dřevěný a neměl jméno. Další mosty v Třebíči byly v předmětné době vzniku sochy jen provizorní lávky ze dřeva a pochybuji, že by u nich tato kamenná socha stála. Za zmínku stojí v Třebíči i lávka přes potok Stařečka v Libušině údolí, kde je též kamenná socha sv. Jana Nepomuckého, byť ne volně stojící, ale v kapli - nestojí zde však kvůli lávce přes potok, ale kvůli tomu, že vedlejší mlýn byl zasvěcen tomuto světci.  Další socha sv. Jana Nepomuckého se nachází na mostě - vstupu do Zámku v Třebíči z ulice 5. května.

Vraťme se ale k soše, která nás nejvíce zajímá. Socha sv. Jana Nepomuckého na rohu ulic Kanciborek a Klimentova v Třebíči je práce z 18. století. Stojí zcela netypicky na kopci a netradičně mimo vodní tok.  Přesto tu stojí už více jak 100 let.  V knize Richarda Wolfa ,,Duchovním letem třebíčským světem,, vydané roku 1935 je tato socha zmiňována na svém místě rohu ulic Kanciborek a Klimentova, dřívější písemnou zmínku jsem nenašel. Tato čtvrť rodinných domů byla postavena koncem 19. století stavitelem Josefem Herzánem (1853-1920) a jak vidno, socha zde již na přelomu 19. a 20. století též stála, protože rohový rodinný dům, který by byl obvykle zakončen rohem, doslova tuto sochu obestavuje zkosenou hranou a ještě vestavěným výklenkem. Jakoby stavitel původní sochu nechtěl posunout před svým architektonickým záměrem ani o centimetr a raději soše přizpůsobil netypicky zde později přistavěný dům.

Napadá mě blízkost této sochy sv. Jana Nepomuckého s železničním mostem v Třebíči, který byl původně postaven v letech 1885-1886 nad Libušiným údolím a tedy i nad Stařečským potokem. Sice od počátku mostu stojí neobvyklých cca. 80 metrů, ale je to v poslední přístupové ulici vedoucí veřejně k tomuto mostu.

Dovolím si ještě zmínit kapli v Třebíči na Strážné hoře (Kostelíček). Ta byla postavena v roce 1644-1645 a vysvěcena jako kaple Povýšení svatého Kříže, ale v roce 1797 byla nově zasvěcena sv. Janu Nepomuckému (je tomu tak dosud). Byla zhotovena a umístěna i socha sv. Jana Nepomuckého?  Pokud ano, dnes tu není - je nyní na Kanciborku?

Z historických vzpomínek jsem našel zmínku, že socha sv. Jana Nepomuckého, která dnes stojí na rohu ulic Kanciborek a Klimentova, stála údajně původně na místě dnešní třebíčské Nemocnice (tehdy čtvrť Radostín - dnes Purkyňovo náměstí) a to ve zděné kapličce (pak logicky jistě zvané Kaple sv. Jana Nepomuckého) čímž by se omluvilo, že socha nemusí být od žádného mostu ani vodního toku. První pavilon této nemocnice byl však postaven na tomto místě až v roce 1902 (počátek stavby cca. rok 1901) takže pokud by tato kaple se sochou překážela výstavbě už prvního pavilonu, musela by být socha přenesena v roce 1901 či 1902.

Pokud zrušení kaple a přenesení sochy nebylo vázáno novostavbou nemocnice, ale bylo učiněno například z důvodu havarijního stavu kaple již dříve, pak by měla tato verze logiku. Byť stále by zůstalo otázkou, proč se přemisťovala tehdy socha přes celou tehdejší Třebíč na svůj tehdy úplně druhý konec.  Na druhou stranu - stalo se tak jen pár metrů u hlavní historické cesty z Třebíče směr Praha a na cestě z Třebíče k Větrnému mlýnu postavenému tehdy roku 1836 na kopci daleko za tehdejší poslední zástavbou města.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Třebíči, jakož i většina dalších v České republice, budou svým vznikem datovány po roce 1729, protože teprve tento rok byl sv. Jan Nepomucký prohlášen papežem za svatého.

Jelikož socha ani po několika stoletích není zapsána v seznamu kulturních památek, Spolek za starou Třebíč dne 25. května 2017 podal žádost Ministerstvu kultury ČR o zapsání této sochy do seznamu kulturních památek.

PhDr. Martin Herzán MSc. - předseda

Spolek za starou Třebíč

 

Ze závěrečného zkoumání vyplývá, že socha sv, Jana Nepomuckého na Kanciborku opravdu pochází od nemocnice v Třebíči ze zrušené kapličky, která stávala u kožichovického potoka, který tehdy protékal Radostínem v místě starého chirurgického pavilonu (dnes kanalyzován).  Sochu skutečně na Kanciborek přemístil stavitel Josef Herzán z Třebíče a stalo se tak roku 1901.

 

 

Náhledy fotografií ze složky Socha sv. Jana Nepomuckého - Kanciborek