Jdi na obsah Jdi na menu
 

Demolice pavilonu s věží Nemocnice Třebíč

V areálu třebíčské nemocnice má dojít v následujících měsících k demolici starého pavilonu ,,A,, z roku 1902 (starý 113 let) s dominantou, kterou je věž se zavěžením a kopulí - bývalá nemocniční kaple. Přitom právě tento pavilon a hlavně ona věž s s jehlancovitým zavěžením a kopulí na vrcholu, je dominantou, která ční z kopce a je viditelná daleko do historického centra Třebíče. Toto panorama má po 113 letech zmizet. Nechceme bránit pokroku demolicí starého a výstavbě nového pavilonu, ale rádi bychom zachovali alespoň onu věž se zavěžením, která je nejcennější dominantou, v nejhorším případě alespoň ono zavěžení s kopulí.

 

Text následující výzvy jsme poslali 9. října 2015:

Starostovi města Třebíče - Ing. Pavlu Janatovi

Ředitelce Nemocnice Třebíč, p.o. - Ing. Evě Tomášové

Náměstkovi hejtmana Kraje Vysočina pro majetkové záležitosti - Ing. Liboru Jouklovi

Vedoucímu majetkového odboru Krajského úřadu Kraje Vysočina - Ing. Petru Kolářovi

 

Vážení přátelé !

Jménem Spolku za starou Třebíč Vám píši ohledně plánované demolice starého pavilonu ,,A,, s věží v Nemocnici Třebíč.

Jsme znepokojeni tím, když z Třebíče mizí historické budovy, které mají svoji historickou, architektonickou i morální hodnotu. Plánovaná demolice starého pavilonu ,,A,, Nemocnice Třebíč je smutnou, avšak dozajista nutnou záležitostí, kterou nechceme zpochybňovat, neboť nechceme stát v cestě pokroku, tím spíše v záslužné oblasti zdravotní péče.

Avšak dáváme Vám k naprosto vážnému zvážení, zda by ze stavby stávajícího starého pavilonu nešla zachovat alespoň symbolicky malá zděná část ,,věže,, s krásným členitě jehlancovitým zakončením (zavěžením) s kopulí navrchu. Jde o jednu z historických dominant Třebíče, která je navíc daleko viditelná i z historického centra města.  Nedokážeme si představit, že by tato dominanta padla a z návrší na historické centrum hleděla pouze moderní budova na místo dnešního pohledu.  Bude-li dobrá vůle radnice, kraje jako majitele a investora i Nemocnice Třebíč, jakož i architekta, nic by nemělo bránit realizaci našeho podnětu.  Je otázkou architekta, jak by dokázal případně začlenit onu věž s kopulí do novostavby a je to také velká výzva.  Nejen co se týká ochrany památek a krás Třebíče, ale i určitého svědomí a soudnosti k naší historii.

Jako předseda Spolku za starou Třebíč jsem zároveň i pra-pravnukem stavitele a bývalého místostarosty Josefa Herzána, který, mimo jiných, stavbu tohoto starého pavilonu před 113 lety v roce 1902 v Třebíči postavil. 

Věž, o jejíž zachování usilujeme, byla postavena a užívána jako kaple. Komunisté ji v 50. letech 20. století zrušili. Místo abychom napravili křivdu komunismu, dokonáváme dílo jejich zkázy.  Pro objektivnost - jsme si vědomi a vážíme si, že byla uvolněna jedna z místností nemocnice pro zřízení kaple a tato byla v dubnu 2015 vysvěcena a zprovozněna.

Vážíme si úvah, které se začaly objevovat ze strany Nemocnice Třebíč, že by před demolicí zachránili alespoň zavěžení této kaple a toto jehlancovité zavěžení s kopulí vystavili někde v areálu nemocnice.  Vážíme si toho, ale je to poloviční řešení, neboť zachráníme pouze zavěžení a ona dominanta viditelná z centra města stejně zmizí.  Jsme pro zachování celé stavby věže s kopulí na svém místě a začlenění do novostavby pavilonu. Zároveň navrhujeme obnovit historický štukatérsky ozdobný ráz omítky věže, který padl necitlivě za své moderní ploché omítce.

Žádáme Vás, abyste se naším návrhem vážně a upřímně zabývali.  Rádi Vám budeme v této myšlence nápomocni dle svých sil.

 

PhDr. Martin Herzán – předseda

Spolek za starou Třebíč

 

Petici za záchranu této věže bývalé kaple v Nemocnici Třebíč můžete podpořit i podepsáním petice zde:

www.petice24.com/trebic

 

Aktuální zprávy:

24.12. 2015 - Kraj Vysočina, Nemocnice Třebíč i vedení města Třebíče odmítlo náš výše uvedený návrh podpořený peticí občanů za záchranu věže jako celku a zakomponování do nového projektu pavilonu. Po naší následné snaze zachránit před demolicí alespoň nejhodnotnější poslední část zavěžení - lucerny s kopulí, kterou jsme chtěli před demolicí jeřábem sundat a odvézt pro jiné vhodné využití v rámci okrašlování historického města Třebíče, prohlásila Nemocnice Třebíč, že s tímto nápadem nemá problém, neboť ani sami nemají v plánu tuto kopuli zachraňovat ani kdekoliv v areálu nemocnice vystavovat (i přes dřívější pozitivnější tvrzení v médiích), ale musíme se obrátit na Kraj Vysočina. Starosta Třebíče, ač zvolen za křesťanskou KDU-ČSL, která má ve volebním letáčku ochranu památek Třebíče (výslovně i církevních) výslovně odmítl jakkoliv naše snažení o zachování této památky (zavěžení bývalé nemocniční kaple) podpořit. Kraj Vysočina, ač jsme napsali v této věci současně dopis hejtmanovi Běhounkovi, náměstku hejtmana Jouklovi i vedoucímu majetkového odboru Kraje Vysočina Kolářovi, již vůbec ani v zákonem stanovené lhůtě neodpověděli. Občan nechť si udělá závěr sám. 

...

Po stanovené lhůtě přeci jen odpověď z Kraje Vysočina dorazila, zkopírována zde níže a pod ní naše odpověď.

 

Od: Kolář Petr Ing.  <Kolar.P@kr-vysocina.cz>

Komu: herzan.m@post.cz  <herzan.m@post.cz>

Datum: 28. 12. 2015     13:00:25

Předmět: záchrana historické věže

Vážený pane předsedo,

žádost Spolku za starou Třebíč podanou dne 16. 11. 2015 trojmo na podatelně Krajského úřadu Kraje Vysočina jsme předběžně projednali jak v okruhu adresátů tak se zástupcem dodavatelské firmy, se kterou je v tuto dobu uzavírána smlouva o dílo na akci „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“. Nemáme nic proti vaší snaze zachovat nejvyšší část věže na pavilonu A, projektová dokumentace ani smlouva o dílo uzavíraná na základě veřejné zakázky a tedy ani položkový rozpočet stavby však se zachováním této části stavby nepočítá. Její oddělení by zřejmě nebylo jednoduchou záležitostí už jen s ohledem na práce ve značné výšce a rovněž bezpečné snesení by zřejmě vyžadovalo speciální techniku. Je proto nezbytné předložit z Vaší strany odborně zpracovaný návrh technického, organizačního, bezpečnostního a finančního zajištění oddělení této části stavby, jejího snesení a odvozu.

Volím Vámi navržený způsob odpovědi prostřednictvím e-mailu.

S pozdravem

Ing. Petr Kolář

Vedoucí odboru majetkového

 

ODPOVĚĎ:

 

Od: PhDr. Martin Herzán   <herzan.m@post.cz>

Komu: Kolář Petr Ing.   <Kolar.P@kr-vysocina.cz>

Datum: 28. 12. 2015    16:34:36

Předmět: Re: záchrana historické věže

Věc:  Záchrana poslední části historického zavěžení Nemocnice Třebíč.

Vážený pane Kolář !

Emailový způsob komunikace jsem vás žádal proto, abychom celou věc urychlili.  Ne proto, abyste mi emailem odpověděl až po 42 dnech, ač dle spisového řádu by to mělo být do dnů 30.  A zvláště v této věci, která tolik spěchá.  Pokud jste tím chtěli učinit situaci pro nás neřešitelnou, povedlo se Vám to... i s ohledem na to, že chcete návrh veškerého technického, organizačního, bezpečnostního a finanční zajištění oddělení, snesení a odvozu poslední části historického zavěžení v Nemocnici Třebíč po nás.  Tedy po neziskové organizaci na bázi spolku, která nedisponuje penězi ani technickou odborností, kterou plně a z peněz nás daňových poplatníků máte poskytovat Vy.  Tím spíše pokud jde o váš majetek vámi zřizované organizace a v rámci něho o záchranu hodnotné věci proti vůli společnosti, kterou chcete bezduše zničit.  Ač volební programy nejvyšších představitelů kraje zněly dozajista proti takovému duchu. Jakož i vámi veřejně představovaná image Kraje Vysočina.  Zcela ideální a adekvátní by bylo, kdybyste vyřešili i následné vhodné umístění této části zavežení například v areálu Nemocnice Třebíč, ale nabídli jsme se, že jsme ochotni tuto věž převzít a umístit ji po jednání s vedením města Třebíč i na jiném vhodném místě města v rámci okrašlovacích prací.

Takže Vás žádáme, abyste začali konečně tuto věc řešit a přišli se svědomitými a konstruktivními návrhy.

S díkem, úctou a pozdravem,

PhDr. Martin Herzán - předseda

Spolek za starou Třebíč

 

Další sled událostí:

13. června 2016 - pavilon je postupně již několik týdnů demolován, demolice postihla částečně již jižní část zavěžení. Při zdemolování propojovací chodby mezi demolovaným pavilonem a pavilonem novější se ukázaly na fasádě demolovaného pavilonu původní novorenesanční štuky i obloukovitá vyzdění - později zazděná - v místech, kde omítka chybí zcela. Fotky z demolice ke dni 13.6. 2016 ve fotoalbu s tématem nemocničního pavilonu vlevo.

V červenci 2016 byla kaple s věží i se zavěžením, jakož i celý historický novorenesanční pavilon srovnán se zemí. 25 let po revoluci se bourají historické kaple. Ve městě zapsané svými památkami v UNESCO !!!